fbpx
Wikipedia

Logaritme

'n Logaritme is 'n wiskundige funksie, gewoonlik afgekort tot log. Die logaritmiese funksie word gedefinieer as die inverse van 'n eksponensiële funksie ('n mag met vaste grondtal, as funksie van die eksponent). Om dit duidelik te spesifiseer word die grondtal benodig.

Grafiek van ln(x) en log10(x)

Die volgende drie logaritmes word dikwels gebruik:

  • Logaritmes met grondtal 10. Mens praat van 'n Briggse logaritme en noteer dit as log, log10, lg of 10log.
  • Logaritmes met grondtal e. Mens praat hier van 'n natuurlike logaritme, of Neperiaanse of Neperse logaritme, na die uitvinder John Napier. Die natuurlike logaritme word dikwels genoteer as ln, maar mense skryf ook soms log in vakgebiede waarby dit vanselfsprekend is dat die natuurlike logaritme bedoel word.
  • Logaritmes met grondtal 2. Die tipe logaritmes kom algemeen in rekenaarwetenskap voor. Hulle word dikwels genoteer as log2 of 2log, lb of kortweg log, as gesien in die konteks, die grondtal 2 vanselfsprekend is.

Inhoud

Die logaritme vir die grondtal a van 'n getal x is die mag waartoe mens die grondtal a moet verhef om x as uitkoms te kry, dus:

q = log a ( x ) a q = x {\displaystyle q=\log _{a}(x)\Longleftrightarrow a^{q}=x} .

Of anders geskryf:

a log a ( x ) = x {\displaystyle a^{\log _{a}(x)}=x} .

Sowel die grondtal a as die argument x moet groter as 0 wees; bowendien mag a nie gelyk aan 1 wees nie.

Die logaritme vir die grondtal a is dus die inverse van die eksponensiële funksie met a as grondtal. Wanneer mens die grafiek van die logaritme vir die grondtal a teken ten opsigte van die lyn y=x, kry mens die grafiek van die funksie x → ax.

Die logaritme van 0 met 'n grondtal is nie gedefinieer nie, omdat daar geen mag bestaan met welke grondtal ook al wat nul is nie. Daarom het elke grafiek van 'n logaritme 'n asimptoot by nul.

Wanneer die grondtal a nie gespesifiseer word nie, dan is dit 10. Dus:

log x = y {\displaystyle \log x=y} kan ook geskryf word as 10 y = x {\displaystyle 10^{y}=x}
log x = y 10 y = x {\displaystyle \log x=y\quad \Rightarrow \quad 10^{y}=x} ln x = y e y = x {\displaystyle \ln x=y\quad \Rightarrow \quad e^{y}=x}
log x y = y log x {\displaystyle \log x^{y}=y\log x} ln x y = y ln x {\displaystyle \ln x^{y}=y\ln x}
log ( a . b ) = log ( a ) + log ( b ) {\displaystyle \log \left(a.b\right)=\log \left(a\right)+\log \left(b\right)} ln ( a . b ) = ln ( a ) + ln ( b ) {\displaystyle \ln \left(a.b\right)=\ln \left(a\right)+\ln \left(b\right)}
y = a .10 b . x {\displaystyle y=a.10^{b.x}}

log y = log ( a .10 b . x ) {\displaystyle \log y=\log \left(a.10^{b.x}\right)}
log y = log a + log 10 b . x {\displaystyle \log y=\log a+\log 10^{b.x}}
log y = log a + b . x . log 10 {\displaystyle \log y=\log a+b.x.\log 10}
log y = log a + b . x {\displaystyle \log y=\log a+b.x}

y = a . e b . x {\displaystyle y=a.e^{b.x}}

ln y = ln ( a .10 b . x ) {\displaystyle \ln y=\ln \left(a.10^{b.x}\right)}
ln y = ln a + ln 10 b . x {\displaystyle \ln y=\ln a+\ln 10^{b.x}}
ln y = ln a + b . x . ln 10 {\displaystyle \ln y=\ln a+b.x.\ln 10}
ln y = ln a + b . x {\displaystyle \ln y=\ln a+b.x}

Gewone of briggse logaritme

Die gewone of briggse logaritme, log, is die logaritme met die grondtal 10. Voor die koms van sakrekenaars is hierdie logaritme baie by berekeninge gebruik.

Natuurlike of neperiaanse logaritme

Die natuurlike logaritme, dikwels geskryf as ln, maar in wiskunde gewoonweg as log, is die logaritme met die grondtal e = 2,718281828... :

ln ( x ) = e log ( x ) {\displaystyle \ln(x)={}^{e}\!\log(x)\,}

In plaas van loga(x) word dit ook as alog(x) geskryf. By 'n n-tallige getalstelsel word die a in loga(x) dikwels nie genoteerd wanneer hierdie gelyk is aan n nie. So word in die normale tientallige stelsel log(x) genoteer, waar log10(x) bedoel word.

Grafiek van die logaritme met grondtal 10 as funksie van x.
Let op: aan die linkerkant van die grafiek het die logaritme 'n asimptoot na oneindig soos x al klein word.

In die praktyk is log veral handig om oplossings vir x te vind in die volgende vergelyking:

a x = b {\displaystyle a^{x}=b}

Dus is:

log a x = log b {\displaystyle \log a^{x}=\log b}
x log a = log b {\displaystyle x\log a=\log b}
x = log b log a {\displaystyle x={\frac {\log b}{\log a}}}
Hierdie artikel is ’n saadjie. Voel vry om Wikipedia te help deur dit uit te brei.

Logaritme
logaritme, lees, ander, taal, wysig, wiskundige, funksie, gewoonlik, afgekort, logaritmiese, funksie, word, gedefinieer, inverse, eksponensiële, funksie, vaste, grondtal, funksie, eksponent, duidelik, spesifiseer, word, grondtal, benodig, grafiek, log10, volge. Logaritme Lees in 039 n ander taal Hou dop Wysig n Logaritme is n wiskundige funksie gewoonlik afgekort tot log Die logaritmiese funksie word gedefinieer as die inverse van n eksponensiele funksie n mag met vaste grondtal as funksie van die eksponent Om dit duidelik te spesifiseer word die grondtal benodig Grafiek van ln x en log10 x Die volgende drie logaritmes word dikwels gebruik Logaritmes met grondtal 10 Mens praat van n Briggse logaritme en noteer dit as log log10 lg of 10log Logaritmes met grondtal e Mens praat hier van n natuurlike logaritme of Neperiaanse of Neperse logaritme na die uitvinder John Napier Die natuurlike logaritme word dikwels genoteer as ln maar mense skryf ook soms log in vakgebiede waarby dit vanselfsprekend is dat die natuurlike logaritme bedoel word Logaritmes met grondtal 2 Die tipe logaritmes kom algemeen in rekenaarwetenskap voor Hulle word dikwels genoteer as log2 of 2log lb of kortweg log as gesien in die konteks die grondtal 2 vanselfsprekend is Inhoud 1 Definisie 1 1 Gewone of briggse logaritme 1 2 Natuurlike of neperiaanse logaritme 2 Voorbeelde 3 Kyk ookDefinisie WysigDie logaritme vir die grondtal a van n getal x is die mag waartoe mens die grondtal a moet verhef om x as uitkoms te kry dus q log a x a q x displaystyle q log a x Longleftrightarrow a q x Of anders geskryf a log a x x displaystyle a log a x x Sowel die grondtal a as die argument x moet groter as 0 wees bowendien mag a nie gelyk aan 1 wees nie Die logaritme vir die grondtal a is dus die inverse van die eksponensiele funksie met a as grondtal Wanneer mens die grafiek van die logaritme vir die grondtal a teken ten opsigte van die lyn y x kry mens die grafiek van die funksie x ax Die logaritme van 0 met n grondtal is nie gedefinieer nie omdat daar geen mag bestaan met welke grondtal ook al wat nul is nie Daarom het elke grafiek van n logaritme n asimptoot by nul Wanneer die grondtal a nie gespesifiseer word nie dan is dit 10 Dus log x y displaystyle log x y kan ook geskryf word as 10 y x displaystyle 10 y x log x y 10 y x displaystyle log x y quad Rightarrow quad 10 y x ln x y e y x displaystyle ln x y quad Rightarrow quad e y x log x y y log x displaystyle log x y y log x ln x y y ln x displaystyle ln x y y ln x log a b log a log b displaystyle log left a b right log left a right log left b right ln a b ln a ln b displaystyle ln left a b right ln left a right ln left b right y a 10 b x displaystyle y a 10 b x log y log a 10 b x displaystyle log y log left a 10 b x right log y log a log 10 b x displaystyle log y log a log 10 b x log y log a b x log 10 displaystyle log y log a b x log 10 log y log a b x displaystyle log y log a b x y a e b x displaystyle y a e b x ln y ln a 10 b x displaystyle ln y ln left a 10 b x right ln y ln a ln 10 b x displaystyle ln y ln a ln 10 b x ln y ln a b x ln 10 displaystyle ln y ln a b x ln 10 ln y ln a b x displaystyle ln y ln a b x Gewone of briggse logaritme Wysig Die gewone of briggse logaritme log is die logaritme met die grondtal 10 Voor die koms van sakrekenaars is hierdie logaritme baie by berekeninge gebruik Natuurlike of neperiaanse logaritme Wysig Die natuurlike logaritme dikwels geskryf as ln maar in wiskunde gewoonweg as log is die logaritme met die grondtal e 2 718281828 ln x e log x displaystyle ln x e log x In plaas van loga x word dit ook as alog x geskryf By n n tallige getalstelsel word die a in loga x dikwels nie genoteerd wanneer hierdie gelyk is aan n nie So word in die normale tientallige stelsel log x genoteer waar log10 x bedoel word Grafiek van die logaritme met grondtal 10 as funksie van x Let op aan die linkerkant van die grafiek het die logaritme n asimptoot na oneindig soos x al klein word Voorbeelde WysigIn die praktyk is log veral handig om oplossings vir x te vind in die volgende vergelyking a x b displaystyle a x b Dus is log a x log b displaystyle log a x log b x log a log b displaystyle x log a log b x log b log a displaystyle x frac log b log a Kyk ook WysigMagsverheffing Hierdie artikel is n saadjie Voel vry om Wikipedia te help deur dit uit te brei Ontsluit van https af wikipedia org w index php title Logaritme amp oldid 2188870,